OHJELMISTOT, KYSELYTUTKIMUS

Käytämme toiminnassamme pääasiassa omia tutkimus- ja
grafiikkaohjelmistojamme, joista voimme tuottaa materiaalia
yleisimpien valmisohjelmistojen käyttöön. Ohjelmistoja ovat
ensisijaisesti

- tutkimusohjelmistot
- graafinen käyttöliittymä ja tietokantojen esitysohjelmisto
- internet ohjelmistot, kyselyt, tietokannat, tulostukset

Tutkimusohjelmistot ovat useimmin tiettyyn käyttöön mitoitettuja
valikkopohjaisia ohjelmia, jotka suorittavat vaaditut
tehtävät muutamalla valinnalla. Ohjelmisto on laaja kokonaisuus,
jolla voi suorittaa tutkimuksen eri vaiheet valintojen mukaan.
Se on tehty erityisesti kyselytutkimuksen analyysiin, mutta toimii
monissa muissakin tutkimusasetelmissa. Tutkimusohjelmistossa
on mukana lomakkeen (tiedostorakenteen) suunnittelu, tallennus,
tietokantojen yleinen hallinta, muuttujamuunnokset, tulostukset:
taulukoinnit, fraktiilit, keskiarvot, korrelaatiot, aikasarjat,
monimuuttujamenetelmät sekä näiden graafinen esitys, ja raportin
teko.

Käytössä olevia tutkimusohjelmistoja ovat mm seuraavat:

- kyselytutkimus, tallennus ja tulostus
- jäsenrakennetaulukoiden tulostus
- palkkatutkimuksen aineiston koonti ja tulostus
- palkkatutkimuksen fraktiilitulostus
- työolokartoitus, tallennus- ja tulostusohjelmisto
- järjestötehtävien poiminta ja tulostus jäsenrekisteristä
- yritysten tilinpäätöstietojen ryhmittely ja analyysi
- tutkimuksen teko suunnittelusta raportointiin

Graafisen käyttöliittymän avulla voidaan esittää kuntia tai
vapaasti valittavia niitä suurempia alueyksiköitä
koskeva aineisto suoraan kartalla. Ohjelma suorittaa myös
laskutoimituksia ja niiden tulokset saa myös heti näkyviin.
Esim. aikasarjat, muutokset, prosenttiosuudet jne. Lähes mikä
tahansa karttatieto sopii esitettäväksi.

Varsinkin toistuva kyselytutkimus voi hyödyntää
sille valmiiksi ohjelmoitua grafiikkapohjaa.
Tällöin tulokset saadaan reaaliaikaisina grafiikaksi.

Lisätietoja

Paluu