TALLENNUS JA TIEDONHALLINTA

Tallennamme myös eri lähteistä koottuja aineistoja.
Yleisimmin aineistot ovat kyselyaineistoja.

Tallennus käyttää omia ohjelmistoja, joissa
on erittäin laajat tiedonhallintaominaisuudet.
Näitä ovat mm.:

- tiedostojen yhdistäminen
- muuttujien lisäys
- uusien muuttujien teko
- aineiston lisäys erilaisista tietokannoista, excel, access ym.
- tekstitiedostojen lisäys tiedostoon
- tiedoston karsinta muuttujien tai havaintojen mukaan
- muuttujamuunnokset
- tiedoston muuttaminen mm. excel-, SQL-, ascii-tiedostoksi
- relaatiotietokannat
- tietokantoihin voidaan rakentaa myös graafinen käyttöliittymä

Kaikki tehtävät ovat automatisoitavissa..
Tällöin ohjelma tekee vaadittavat muutokset itse.

Graafinen käyttöliittymä mahdollistaa monipuoliset
grafiikkatulostukset suoraan aineistosta. Tällä hetkellä esim.
kunnittaiset tiedot saa mm. excelistä suoraan kartalle.

Voimme suorittaa myös dokumenteista koottavien tietokantojen
rakentamisen. Tässä aineisto muutetaan ensin digitaaliseksi
ja sen jälkeen käsittely tapahtuu samoin kuin muun aineiston.
Olemme koonneet tietokantoja mm. erilaisista luettelomaisista
teksteistä.

Tallennus, internet-kyselyt, tilastot ja muu tiedonkeruu
voidaan koota samaan aineistoon ja tuottaa se useissa eri
tietokantamuodoissa.

Lisätietoja

Paluu