TULOSTUS

Tulostuksissa käytämme omia ohjelmistoja.
Tulostus voi olla mm.

- taulukoita, ristiintaulukointeja
- keskiarvoja, hajontalukuja, esim. palkkafraktiileja
- korrelaatioita, monimuuttuja-analyyseja
- aikasarjoja

- listauksia, tarroja

- grafiikkaa, pylväs-, viiva-, piirakkagrafiikka
- histogrammit, diagrammit, trendikäyrät
- aikasarjakuvat

- perusgrafiikka voidaan yhdistää kuva-aineistoon
esim. kunnittainen piirakkagrafiikka kartalla,
yrityksen grafiikka logojen tai kuvien kanssa ym.

- eri tulostustapojen vapaa yhdistäminen, animaatioiden
teko grafiikasta, valmiit esitystiedostot mm. Power
Pointiin tai dvd:lle.

Perustulostukset on mahdollista suorittaa ohjelmallisesti.
Mm. työoloraporttimme taulukoinnit, keskiarvot, vertailut
ja grafiikka tulostuvat yhdellä napin painalluksella.

Lisätietoja

Paluu